Train.

      Grow.

               Achieve.

תוכנית לימודים

התוכנית נלמדת בשיטת הבלט הקלאסי הצרפתי. ההכשרה יועדה לעזור, לחזק, להעצים ולשפר את המיומנויות הנדרשות מהתלמיד.

תוכנית הלימודים נחלקת לשני חתכי גילאים, עד גיל 12 ומעל גיל 12 (כולל). 
לגילאי 12 ומטה ישנן 2 תוכניות לימוד, האחת בשפה העברית והשניה בשילוב השפות אנגלית/צרפתית. כל רקדן יוכל לבחור את התוכנית המועדפת עבורו וכן לקחת שיעורים נוספים בתוכנית המקבילה.


גילאי 12 (כולל) ומעלה ימשיכו את התוכנית במסגרת לימודים אחת, אשר השיעורים בה ינתנו אך ורק בשפה האנגלית.

שיבוץ התלמיד נעשית לפי רמת שליטתו בבלט וגילו. במידה ורמת שליטתו בבלט שונה מגילו, התלמיד ישובץ ברמה המתאימה עבורו.

   בלט לגיל הרך

גיל 3

   רמה 1

גילאי 4-5

   רמה 2

גילאי 6-7

   רמה 3

גילאי 8-9-10

   מבוגרים

מילוי התשוקה לריקוד ולכושר גופני

ההרשמה לשנת הלימודים 2020-2021 החלה

International Ballet School TLV

אליעזר קפלן 2
תל אביב
ישראל


פלאפון: 053-5201422
דואר אלקטרוני: info@ibschool-tlv.com

 

 

אתר זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לשני המינים במידה שווה

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

© INTERNATIONAL BALLET SCHOOL TLV